lavila.org Santa Margalida
home associació plànol del municipi serveis mapa del web


Es podrà conèixer el "període fosc" de la biografia de Joan March

La majoria de les biografies sobre Joan March Ordinas tenen un tret en comú: fan referència al seu naixement, el 1880, i llavors passen directament a 1906, l'any que s'estableix en els negocis pel seu compte. Però, què passa durant aquests 26 anys?
Fins ara hi havia un buit ple de foscor, que la llegenda que sempre envolta els homes de molta anomenada s'encarrega d'omplir. És així com s'explica la contarella que narra que Joan March va fer el seu primer negoci en anar a vendre a Ciutat de Mallorca un porcellet que li havia regalat son pare.
Res d'això és veritat. Joan March, que per diverses raons no acabà els estudis a cap de les escoles de formació comercial on anà quan era petit, aprengué a dur la comptabilitat de l'empresa familiar devora el seu oncle, Sebastià March Estelrich. Els llibres que un descendent de la nissaga dels March ha trobat recentment ho confirmen. El jove March s'inicia en el món dels negocis des de molt jove, a partir dels setze anys, aproximadament, fins que comença els seus propis negocis el 1906.
Gràcies a aquest tracte amb els llibres de comptabilitat familiars, quan arribà a la maduresa com a home ja havia adquirit una completa formació que va ser fonamental per a la seva dedicació en el món mercantil.
Pere Ferrer és Doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears, i autor del llibre Joan March. Els inicis d'un imperi financer (1900-1924). Avui dia, és un dels millors experts a nivell internacional en la figura de Joan March Ordinas. Ferrer explica que "el contraban de tabac ja existia a l'època en què March va néixer. En aquest sentit, ell no inventa res de nou; en canvi, se n'aprofita de les seves possibilitats i amb el temps l'organitzarà a gran escala. March és un home molt intel·ligent, amb molta de capacitat per als negocis. Assimila la tradició comercial de Mallorca, la seva illa natal, que ja era vigent des del segle XVII, i l'aplica a les seves activitats empresarials de manera que n'aconseguirà multiplicar els beneficis per mil".
Ferrer és un dels estudiosos que afirma que la descoberta dels llibres de comptabilitat de l'empresa familiar March serà molt útil per conèixer més detalls de la joventut d'un dels homes més influents del segle XX a nivell internacional.