lavila.org Santa Margalida
home associació plànol del municipi serveis mapa del web
Personatges    


El personatge que incorporam a la "galeria de personatges" de lavila.org és mossèn Antoni Rubí, un home que per la seva personalitat discreta ben bé hagués pogut passar desapercebut per la història del nostre poble. Tot i que la gent d'avui encara recorda D. Toni -no de bades va ser vicari de la nostra parròquia durant 12 anys i habità a la Vila fins a la seva mort en 1994- la seva condició d'il.lustre li ha estat atorgada recentment, gracies a la troballa de centenars d'escrits seus que relaten com era la vida dels nostres padrins en la primera meitat del segle XX, i que han estat publicats recentment en dos volums que podeu adquirir des d'aquesta web.

El vicari Rubí, segons deien els que el conegueren, era una persona reservada i observadora, d'una mentalitat i una manera de veure les coses pròpia de la seva condició i la seva edat, però conegut també per l'agudesa de les seves observacions i per la seva bona memòria. La seva mirada, la seva perspectiva, no és la d'un observador de fora del poble -com pot ser, almanco de vegades, la del científic social- si que és la d'un dels membres de la col·lectivitat, la d'un natiu i d'un veïnat de la Vila, interessat i preocupat pel seu poble. Però, per contrapartida, la seva condició d'eclesiàstic li proporcionava un bagatge cultural i un status que li permetien mirar-s'ho tot des d'una òptica diferent. L'òptica d'aquells que, tot i ser part de la comunitat, en certa manera també n'estan al marge i que compleixen una funció alliçonadora -i de control- sobre la resta. El resultat de la seva feina és una magnífica descripció de la vida de Santa Margalida de començaments de segle XX, amb un interès que depassa àmpliament l'esfera local i que ben segur es convertirà en una eina de consulta indispensable per als estudiosos de la història, l'antropologia i la sociologia de la ruralia mallorquina.