lavila.org Santa Margalida
home associació plànol del municipi serveis mapa del web

(APROX. 2000 - 1300 A.C.)

Cultura essencialment pacífica, dedicada a l¹agricultura, a la ramaderia i a la pesca. Tenia jerarquies poc desenvolupades, ja que les construccions no tenen caràcter defensiu, hi ha poques armes i no existeixen edificis públics. Els llocs d¹hàbitat més habituals són els abrics rocosos i les cases naviformes. Aquestes cases, també anomenades navetes d¹habitació, tenen la planta de ferradura allargada, a l¹interior solen tenir una llar de foc i a l¹exterior un tancat com a corral per als animals. Es poden presentar de forma aïllada o formar poblats.

1. EL FIGUERAL DE SON REAL
Situat en les immediacions de la carretera Artà-Alcúdia, és un dels principals poblats excavats d¹aquesta cultura. Com és freqüent en aquests poblats, les construccions naviformes de vegades es disposen de forma geminada; és a dir, adossades de dues en dues. També s¹ha de destacar la presència d¹habitacions de planta quadrangular i l¹existència d¹una naveta excavada en la roca, cas únic a tota Mallorca. La configuració actual del poblat és fruit de les adaptacions que experimentarà en els inicis de la cultura talaiòtica. (vegeu més envant).

Les formes d¹enterrament més habituals d¹aquesta cultura són les inhumacions dins coves. Aquestes poden ésser coves naturals, naturals retocades  o bé  artificials; és a dir, excavades dins la roca, (normalment la pedra anomenada marès) Podem apreciar dos bons exemples de coves artificials en aquesta zona:

2. LA COVA DE DAVANT S¹ILLA DELS PORROS
De planta allargada i de majors dimensions va servir en el segle XVIII de  lloc de vigilància marítima.

3. LA COVA DE SES PEDRERES DE SON REAL
De petites dimensions i de planta ovalada. A Mallorca també es conserven dues sepultures dolmèniques de la mateixa tipologia que les existents al continent, tot i que de cronologies més recents. Es tracta de construccions funeràries de trets megalítics que s¹utilitzaren per a enterraments col.lectius mitjançant inhumació.

4. SEPULCRE DOLMÈNIC DE SON BAULÓ
Abandonat entorn el 1750 cal. a.C., és el més ben conservat dels dos existents a Mallorca. Té una cambra quadrada, un corredor i un cercle de lloses que delimiten la base d¹apilament de terra i pedres (túmul) que l¹havia cobert originàriament. A més de les restes humanes, també s¹hi trobaren peces de ceràmica, esquerdes de sílex i botons d¹os.1- El Figueral de Son Real


4- Sepulcre dolmènic de Son Bauló